"new futures for learning in the digital age"
ENGLISH GAEILGE FRANÇAIS DEUTSCHE
BAILE CLÁR TOSCAIRÍ IONAID TÉIGH I dTEAGMHÁIL CUR I LÁTHAIR
 
Comhdháil ar Theicneolaíocht an Eolais agus na Cumarsáide san Oideachas
Mar chuid de chlár Uachtaránachta na hÉireann, tionólfaidh an Roinn Oideachais & Eolaíochta, i gcomhar le Media Lab Europe, comhdháil ar Theicneolaíocht an Eolais agus na Cumarsáide san oideachas - "Todhchaí Nua um Fhoghlaim san Aois Dhigiteach".

Tionólfar an chomhdháil i gceannáras Media Lab Europe i mBaile Átha Cliath ar an 17ú agus 18ú Bealtaine 2004, agus díreoidh sí ar phoitéinseal theicneolaíocht dhigiteach taithí fhoghlama a athrú agus cur léi agus ar dhúshláin agus ar dheiseanna do lucht déanta beartais agus iad siúd a sholáthraíonn oideachas chun an poitéinseal seo a fhorbairt agus feidhm a bhaint as a aithint.

Ar na hábhair is tábhachtaí a ndéanfar scrúdú orthu le linn na Comhdhála tá:
bullet point Straitéisí Náisiúnta agus Eorpacha chun r-fhoghlaim a chothú i scoileanna agus sna pobail,
bullet point Foghlaim i dtimpeallacht dhigiteach
  -  eiseamláirí de dhea-chleachtas
  -  riachtanais scileanna a aithint
  -  peirspictíochtaí ar scolaíocht agus ar fhoghlaim sa todhchaí,
bullet point Ceannasaíocht in athrú ó thaobh Theicneolaíocht an Eolais agus na Cumarsáide a chur chun cinn i scoileanna agus sna pobail, agus
bullet point Rochtain ar dheiseanna r-fhoghlaim a fhairsingiú.
Beidh suim ag Riarthóirí agus Lucht Déanta Beartais Oideachais sa Chomhdháil chomh maith le; Saineolaithe Curaclaim; Taighdeoirí; Múinteoirí; na Meáin Dhigiteacha agus tionscail Theicneolaíocht an Eolais agus na Cumarsáide. Beidh teangaireacht iomlán ar fáil i bhFraincis agus i nGearmáinis. Eiseofar sonraí iomlána na Comhdhála, lena n-áirítear clár agus cainteoirí, sna seachtainí amach romhainn.
Íomhá chun críche leagan amach - Cur síos: Photo of the Cliffs of Mohar
>> Chuig comhdhálacha eile ROE Íomhá chun críche leagan amach - Cur síos: Photo of Cliffs of Mohar
Image for layout purposes. Image for layout purposes.
Image for layout purposes.
 
www.education.ie www.medialabeurope.org www.scoilnet.ie www.eu2004.ie
  © Cóipcheart: Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas, NCTE 2004